PORTFOLIO

Logo

Nan Andersin

Designer
Konst mag, TaM, MA
Konstnär
Web Designer

tel.+358456710260 nan.andersin@gmail.com

TEXTILDESIGN FÖR FÖRETAG

Design för National Gallery i London,
Marja Kurki Oy

Bespoke Design for Marja Kurki Oy, National Gallery London

 

 

Design för National Gallery i London,
Marja Kurki Oy

Bespoke Design for Marja Kurki Oy, National Gallery London

 

Design för Kinas marknadt,
Marja Kurki Oy

Bespoke Design for Marja Kurki Oy

 

Design för ett Finskt företag,
Marja Kurki Oy

Bespoke Design for Marja Kurki Oy

 

 

Design för National Gallery i London,
Marja Kurki Oy

Bespoke Design for Marja Kurki Oy, National Gallery London

 

Photos: copyright Marja Kurki Oy