PORTFOLIO

logo

Nan Andersin

Designer, TaM, MA
Web Designer

p.+358456710260 nan.andersin@gmail.com

MENU:

 

Green dress and jevellery

 

UTSTÄLLNINGAR:

VIISI-FEM
Galleria PlaZ, Helsingfors 2-23.5.2014
Bilder

LIFE-LOVE-LUST
ANT gallery, Helsingfors 2012
Privatutställning
Bilder och smycken

PORTRÄTT
Galerie Oljemark, Helsingfors 1997
Privatutställning
Tryckta siden, dresser och silversmycken

JUBILOSO
Galleria Agora, Helsingfors 1993
Privatutställning
Tryckta siden, dresser och silversmycken

2006SILK30
Design Forum, Helsingfors 2007
Marja Kurki Oy's 30-års festutställning
Exhibition design as a member of a team
Sidenskarfar och slipsar

AIKASAUMA

Kerava Konstmuseumt, Kerava 1999-2000
Grupputställning
Finsk textilkonst, textiler och smycken

NEWEST FINNISH JEWELLERY ART AND CERAMICS Hagelstam Gallerie, Helsingfors 1999
Grupputställning
Smycken

SK2 FINNISH JEWELLERY 2

Porvoo Art Hall, Porvoo 1998
Av Jury vald grupputställning
Smycken

JALOJA KORUJA EPÄJALOISTA MATERIAALEISTA
Into Gallery, Helsingfors 1998
Grupputställning
Smycken

SMYCKEN I FÖNSTRET
Design Forum window, Helsingfors 1996
Grupputställning
Smycken

KOSMOS OCH KOSMETIKA
Malmö 1993
Grupputställning av Scandinavisk modern smyckekonst

Foton: copyright Nan Andersin

 


 

Brosch etched silver

Brosch, etsad silver

 

Blue dress and jewellery

Inbjudningskort till
LIFE-LOVE-LUST
utställningen